DACHSETING I ALLE VARIANTER

MEST TIL PYNT, MEN OGSÅ LITT TIL NYTTE.

EIRA TRYGT PLASSERT I EN AV DACHSEVESKENE MINE.

MINE DACHSER , oppdatert 5/2-2016