Skjære

Skjære

skjære, fugleart i kråkefamilien. Mindre enn en vanlig bydue, men ca. 50 cm lang pga. den lange, svartgrønne halen. Resten av fjærdrakten er svart og hvit. Skjæra er utbredt med flere underarter fra Europa og Nord-Afrika til Øst-Asia. Bestandene i Nord-Amerika er nylig skilt ut som egen art (svartnebbskjære, P. hudsonia). Hekkefugl i hele Norge; har sterk tilknytning til bebyggelse. Det store kvistreiret, gjerne i høye trær, er overbygd med inngang fra siden. De 5–8 blekgrønne eggene med brune og grå flekker ruges av hunnen i 17–18 dager. Ungene forlater reiret etter 3–4 uker, ofte før de er flygedyktige. Standfugl.

Jakt i Norge

Jakt på skjære er tillatt i hele landet fra 10. august til siste dag i februar.

Folketro

Ifølge eldre folketro var skjæra skapt av fanden, noen mente også at det hendte skjærtorsdag og at den hadde fått sitt navn etter det. Skjæra ble regn ...

Les mer